Ytterliggående politiske og religiøse miljøer mest antisemittiske

Ytre høyre, ytre venstre, konspirasjonsmiljøer, samt ytterliggående muslimske og kristne miljøer uttrykker mest antisemittisme i det offentlige rom, viser ny rapport. Bildet er tatt i Oslo i 1941, under okkupasjonen, og viser antisemittisk graffiti på et butikkvindu.
Foto: Anders Beer Wilse/Galleri Nor
For første gang har forskere undersøkt antisemittisme på internett og i sosiale medier i Norge. Fem grupper peker seg ut.
0Shares

– En av konklusjonene våre, er at arbeidet som gjøres i dag for å følge med på og hindre denne typen ytringer er begrenset, sier forsker Jan-Paul Brekke, som har skrevet rapporten sammen med kollegene Audun Beyer og Bernard Enjolras. 

Rapporten Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge, Kjennetegn, avsendere og motvirkning er den første i Norge som har undersøkt forekomsten av antisemittisme på internett og i sosiale medier, melder samfunnsforskning.no.

Rapporten er utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Forskerne har identifisert fem grupper som peker seg ut som avsendere av antisemittiske ytringer.

Vanskelig å følge med på denne typer ytringer, hevder forsker i ISF, Jan-Paul Brekke.
Foto : Institutt for samfunnsforskning

Ulike orienteringer

Forskerne har identifisert fem grupper som peker seg ut som avsendere av antisemittiske ytringer. Gruppene er: ytre høyre, ytre venstre, konspirasjonsmiljøer, samt ytterliggående muslimske og kristne miljøer.

Et annet skille mellom avsendergruppene er om de er nasjonalt eller internasjonalt orientert. Ytre høyre-miljøene peker seg ut ved en bevisst antisemittisk agenda, mens ytre venstre-miljøene har blikket rettet mot Israel-Palestina-konflikten. 

Forskerne undersøkte muligheten for å bruke spesialisert programvare for å overvåke forekomsten av antisemittiske ytringer på nett og i sosiale medier. Men dette kan vise seg å være teknisk krevende, og gå utover personvern og ytringsfrihet.

– Her er det viktig å også ta andre hensyn i betraktning om man vurderer slike tiltak, sier Brekke.

Klikk her for å lese hele rapporten