Wara åpner for å koble bistand og returavtaler

Justisminister Tor Mikkel Wara vil at slekt og venner skal ha plikt til å melde fra hvis de vet om planlagte tilfeller av kjønnslemlestelse.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara sier norsk bistand kan bli et tema når regjeringen skal jobbe for flere returavtaler med relevante land.
0Shares

Ifølge Vårt Land skriver Wara i et brev til Stortinget at regjeringen vil arbeide videre med hvordan regjeringsplattformen skal forstås og følges opp for å oppnå flere returer og returavtaler. Han utelukker ikke at bistand kan kobles inn i det arbeidet.

– Norsk bistand kan bli omtalt i dialogen der slik bistand gis, skriver han.

Ikke returavtale med Eritrea og Iran

Etter nyttår har det vært strid mellom regjeringspartiene KrF og Frp om regjeringsplattformen åpner for å bruke bistand som pressmiddel for å få land til å ta imot avviste asylsøkere og andre borgere uten lovlig opphold i Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) konkluderte med at plattformen ikke åpner for et slikt pressmiddel.

Ved utgangen av 2018 satt det 1.078 personer på asylmottak med utreiseplikt etter endelig avslag. Etiopia, Eritrea, Iran og Irak skiller seg ut som opprinnelseslandene til mange av dem. Norge har returavtaler med Etiopia og Irak, men ikke Eritrea og Iran.

– Veldig uheldig

Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp mener at det er uklokt å knytte returavtaler til bistand.

Uheldig trekk fra ministeren, mener konstituert generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.
Foto : kirkensnodhjelp.no

– Det er veldig uheldig dersom norske egeninteresser blir styrende for norsk bistand. En slik sammenblanding vil svekke både legitimiteten og effekten av bistanden, sier konstituert generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.

(©NTB)