Nytt studietilbud for livssynsledere ved UiO

 
Foto: festa-de-casamento
Ny mastergrad for tros- og livssynsledere etableres ved Universitetet i Oslo.
0Shares

Masterprogrammet skal gi utdanning i tros- og livssynsbetjening innen helsesektoren, forsvaret og kriminalomsorgen, og gi tros- og livssynsledere økt kompetanse som ledere og aktører i det norske samfunnet.

Viktig kompetanse i møte med økt mangfold

Det nye masterprogrammet vil gi ledere i tros- og livssynssamfunnene styrket kunnskap om lovverk, maktfordeling, konfliktløsning, forhandling og strategisk planlegging.

Studietilbudet vil også gi kompetanse i samtalebasert tros- og livssynsbetjening innenfor viktige samfunnssektorer i landet, og vil legge vekt på å utvikle etiske og dialogiske ferdigheter i omsorgsarbeid. Gjennom kompetansen som gis skal programmet bidra til en mer likeverdig behandling i institusjoner på tvers av tros- eller livssynstilhørighet.

Styrker deltagelse og demokrati

Etter integreringsforliket bevilget Stortinget i desember 2017 midler til å etablere en fleksibel utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn. 

Første resultat av bevilgningen er det nye masterprogrammet i Lederskap, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

– Det er bred politisk enighet om viktigheten av å etablere et utdanningstilbud for ledere fra bredden av tros- og livssynssamfunn. Vi er veldig glade for at intensjonen i integreringsforliket og vedtaket i statsbudsjettet nå følges opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Nybø understreker at lik tilgang til utdanning for ledere i tros- og livssynssamfunn styrker forutsetningene for mer aktiv deltagelse i samfunnet.

Kronprinsens deltagelse et sterkt signal

Kronprinsen og kongefamilien har lenge vist stor interesse for arbeid knyttet til religionsdialog og mangfold.

-Vi setter meget stor pris på Kongefamiliens engasjement i disse viktige sakene, og at Kronprinsen vil delta 11. mars. Ikke minst gir det et sterkt signal om nødvendigheten av denne utdanningen, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

Viktig sak for Universitetet i Oslo

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), mener stortingets vedtak understreker viktigheten av å utvikle relevante og faglig forankrede studietilbud som svarer på behovene i et stadig mer tros- og livssynsmangfoldig samfunn.