Saker om menneskehandel er kompliserte

 
Foto: flickr.com
Menneskehandel er en form for kriminalitet det kan være særlig utfordrende å arbeide med for politiet, kommer det frem i doktorgrad. Samtidig legger politiet stort arbeid i sakene, og har sterk fokus på ofrene.
0Shares

Ofrene er redde for å samarbeide med politiet, sakene er ofte vanskelige å bevise, og kan dermed også være vanskelige å føre for retten.

Dette kommer frem i doktorgradsavhandlingen til Heidi Fischer Bjelland, som var doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen, og som nylig disputerte ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Lime-saken

Fischer har i avhandlingen blant annet sett på Lime-saken, der politiet samarbeidet tett med NAV og Skatteetaten.

Ofrene er redde for å samarbeide med politiet.

– Studien viser at polititjenestepersoner finner både kreative og pragmatiske måter å nærme seg menneskehandelsfeltet på. Politifolk har et stort handlingsrom og gode muligheter til å gjøre skjønnsmessige vurderinger i arbeidet sitt, både i valg av strategier og i valg av målsetting, skriver Politihøgskolen i en pressemelding.

Offer – og forebyggingfokus

I artikkelen Conceptions of success: Understandings of successful policing of human trafficking, som er en del av doktorgraden, viser forskeren til et offerfokus som indikator for suksess i saker om menneskehandel.

– Å fjerne offeret (eller ofrene) fra utnyttelsessituasjonen anses å være et betydelig og viktig suksesskriterium. Suksess ses gjerne i lys av forbedringen til ofrenes livsbetingelser. For eksempel å hjelpe ofre tilbake til et trygt hverdagsliv, eventuelt med å komme tilbake til hjemlandet om ønskelig, eller å hjelpe med skadeerstatningen, sier Fischer.

– En generell oppfatning er at forebyggende strategier utformes ikke bare som hensiktsmessige, men også som avgjørende i et forbrytelsesfelt hvor saksbygging og rettsprosess innebærer store utfordringer for politiet. Funnene er således i samsvar med oppfatningen om at tradisjonell reaktiv kriminalitetsbekjempelse ikke er tilstrekkelige for slike mer komplekse forbrytelser, av typen menneskehandel.