Frp med nytt regnestykke for å hjelpe flyktninger «der de er»

– Syria trenger sårt gjenoppbygging, og at egne innbyggere reiser hjem. Det vil også være med på å dempe presset på innvandring til Norge, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.
Foto: Bjørn Inge Bergestuen
Frps Jon Engen-Helgheim hevder Norge kan hjelpe 760.000 syriske flyktninger i Jordan for samme sum som vi bruker på å ha 500 kvoteflyktninger i Norge.

Engen-Helgheim har nettopp vært med Stortingets kommunalkomité på reise til Libanon og Jordan og besøkt syriske flyktninger. Basert på tall fra Brochmann 2-utvalget om livsløpskostnader, presenterer han regnestykket sitt, som han sier til Vårt Landsjokkerte ham selv.

Rapporten «Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring» fra 2017 viser at livsløpskostnaden i snitt er opp mot 8 millioner kroner per person for flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere med familiegjenforening som innvandringsgrunn. Kvinner koster Norge mer i året enn menn, 170.000 kroner mot 94.000 i nettoutgift, ifølge Brochmann-utvalget.

– For summen vi bruker på 500 kvoteflyktninger til Norge, kunne vi heller hjulpet 760.000 flyktninger i Jordan, sier Engen-Helgheim.

Han peker på at FN har bedt om tre milliarder kroner i støtte til de syriske flyktningene i Jordan. Men dette beløpet dekker behovet i Jordan for ett år, ikke et helt livsløp.

Engen-Helgheim mener det er helt feil politikk å hente kvoteflyktninger til Norge. Han mener at Norge i stedet bør flytte de syriske flyktningene fra ørkenområder i Jordan, inn til mer urbane strøk, der man kan starte hjelpeprogram som sikrer jobber og at flere kan få bedre utdanning.

(©NTB)