Foto: Canadim
Det må jobbes aktivt med å styrke innvandreres muligheter på arbeidsmarkedet, også for de som mangler erfaring og utdannelse, skriver Sayed Sohaib Karimi.
0Shares
Latest posts by Sayed Sohaib Karimi, kandidat til kommunevalget 2019 for Drammen Høyre (see all)

Den 20. februar sa Erna Solberg til Nettavisen at vi må stille krav om at innvandrere lærer seg norsk, som en motytelse for at de får sosialhjelp.

Vi må stille individuelle krav
Jeg er helt enig med Erna. Det må stilles krav. Men kravene bør være individuelle og rettet mot det målet om å styrke deres muligheter på arbeidsmarkedet. Å lære seg norsk bør være en selvfølge, ikke et krav. Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er nøkkelen til inkludering i arbeidslivet og det norske samfunn.

Flere konkrete arbeidsrettede tiltak
Det må settes mer konkrete og målrettede praktiske tiltak, kombinert med de teoretiske, for å styrke innvandrernes norskkunnskaper.

Å lære seg norsk bør være en selvfølge, ikke et krav.

For dårlige norskkunnskaper er kun én av mange faktorer som bidrar til at en god del innvandrere sliter på arbeidsmarkedet. En av de viktigste faktorene er mangel på nok og/eller relevant nettverk. Andre faktorer er mangel på godkjente dokumenter på utdanning, manglende erfaring og diskriminering på deler av arbeidsmarkedet.

Det må skapes flere konkrete muligheter for innvandrere til å kunne tilegne seg relevant erfaring på arbeidsmarkedet. Det må derfor inngås flere konkrete avtaler med bedrifter om ansettelse av innvandrere med manglende norskkunnskaper, nettverk og arbeidserfaring.

Det må også jobbes aktivt mot diskriminering av personer med ikke-etnisk norsk bakgrunn på arbeidsmarkedet. Et slikt tiltak vil definitivt styrke deres norskkunnskaper samt at de vil kunne utvide sine nettverk og tilegne seg erfaring. Dette vil helhetlig styrke integreringen og samfunnsdeltakelse.

Drammen Høyres mål for integrering
Det positive er at Drammen Høyre har som mål å aktivt jobbe for realisering av de nevnte tiltakene. Drammen Høyres mål er å lykkes med integreringen i kommunen ved å stille krav og gi innvandrere muligheten til å lykkes. Drammen er en flerkulturell kommune med innvandrere som beriker samfunnet og arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har.

Dette vil Drammen Høyre
Vi skal blant annet jobbe for at kommunen, lokalt næringsliv og NAV skal samarbeide med mottak og introduksjonssenteret slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid. Vi vil også jobbe for at kommunen benytter økt mulighet for midlertidige ansettelser slik at personer uten erfaring og referanser fra norsk arbeidsliv enklere kan komme inn i arbeidslivet. Vi skal også gjøre undervisningstilbudet til innvandrere og flyktninger mer arbeidsrettet.