Tommelen opp for fattigdomsjournalistikk

Søker kandidater til Tommel Opp-prisen: daglig leder for Velferdsalliansen Honoratte Basemake NN Muhanzi.
Foto: Bilge Öner
For tredje gang deler Velferdsalliansen ut Tommel Opp-prisen til en journalist som har belyst fattigdom med verdighet og respekt. Fristen for å foreslå kandidater er 15. mai. 
0Shares

Velferdsalliansen EAPN Norway skal for tredje gang dele ut Tommel Opp-prisen. Dette er en pris som går til en journalist som har belyst fattigdom og fattige med verdighet og respekt. 

Hensikten med prisen er å rette oppmerksomheten mot at selv om andre bare ser dine sårbare sider, er du samtidig et menneske som trenger respekt og verdighet. 

Velferdsalliansen, som er med i European Anti Poverty Network (EAPN), er et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og grupper som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

Forslag til kandidater med begrunnelse må sendes innen 15. mai til [email protected]

Prisen er planlagt utdeles 27. september.

Prisen går til en journalist

– Kanskje ser du bare mine svake sider. Men samtidig er jeg også en bror eller en søster, kanskje jeg bidrar på andre arenaer som du ikke vet om. Det er dette prisen handler om, sier daglig leder for Velferdsalliansen Honoratte Basemake NN Muhanzi til Utrop.

– Grunnen til at prisen skal gis til en journalist, er at journalister når mange og har makt til å sette dagsorden og påvirke på en positiv måte, forklarer hun.

– Forskjeller og antall fattige familier øker i Norge. Men bak tallene og statistikken er det mennesker og måten de omtales i media påvirker opinionen.

Ifølge Muhanzi skal prisen derfor gå til en journalist som har bidratt til å bryte ned stigma og som formidler historier på en måte som gjør at de svakeste kan bli hørt og inkludert i samfunnet, uten å ty til sosialpornografi. 

Velferdsalliansen hjemmeside