Politiet sendte ut 306 personer fra landet i februar

 
Foto: International Business Time
I årets to første måneder har politiet uttransportert 638 personer uten lovlig opphold fra Norge, en nedgang på 22 prosent fra samme tid i fjor.

Det tilsvarende tallet på samme tidspunkt i 2018 var 817 personer, viser tall fra Politiets utlendingsenhet (PU). Totalt ble 306 personer uttransportert i februar i år, noe som er 60 færre enn i februar i fjor.

244 av dem som har blitt utsendt hittil i år, har vært straffet. Det utgjør 38 prosent. Av dem kom 19 prosent fra Romania, 10 prosent fra Litauen og 7 prosent fra Polen.

246 av dem som ble uttransportert i februar, var i kategorien bort- og utvisninger. 39 hadde fått avslag på asylsøknaden.

Sverige tok imot flest av de uttransporterte (60), etterfulgt av Romania (51) og Italia (41). De fleste kom fra Romania (52), Russland (43) og Ukraina (42).

Totalt elleve mindreårige ble uttransportert i februar, samtlige med foresatte eller et nært familiemedlem. Totalt 19 mindreårige har blitt uttransportert i årets to første måneder.

(©NTB)