Leder

Ikke ett ord om muslimene i SSB-undersøkelsen

Flere er positive til innvandring, viser det nyeste Integreringsbarometeret fra IMDI. Svarene viser at de som har hyppigst kontakt med innvandrere er også mest positive.
Foto: Odd Moe
Nordmenn blir stadig mer positive til innvandrere, ifølge fersk undersøkelse fra SSB. Men undersøkelsen utelot å undersøke nordmenns holdninger til muslimer.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

«Folk flest er positivt innstilt til innvandrere», skriver SSB og konkluderer i sin ferske undersøkelse med at det er blitt vanligere med positive enn negative holdninger til innvandrere. Sytti prosent er enige i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge. Åtti prosent mener at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. 

Undersøkelsen om holdninger til innvandring og innvandrere er en årlig foreteelse for SSB siden 2002. Skal vi tro gladmeldingen fra SSB – og det gjør vi så gjerne – er vi blitt mer innvandrervennlige i Norge, særlig er kvinner og unge med høy utdanning positive til innvandring. Andelen som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, har gått ned med 24 prosent siden 2002.

SSB-analysen belegger sin påstand med tall på tall om at innvandrere i dagens Norge blir satt pris på av stadig flere. Dette er hyggelig lesning.

SSB feiger ut.

Men stilt overfor det glade budskap er vi likevel forvirret. Inntrykket vi får fra nyheter og samfunnsdebatt er ganske annerledes. Vi leser og hører om muslimhets, muslimhat, islamofobi og det blir foreslått handlingsplaner mot anti-muslimske holdninger. Som første parti varslet SV nylig at de går til kamp mot muslimhat. 

Muslimene er ikke nevnt med ett ord i undersøkelsen. Vi har ikke inntrykk av at muslimene vil kjenne seg igjen i den hyggelige virkeligheten SSB beskriver.

På den annen side: Kanskje analysen rett og slett reflekterer det faktum at folk fra muslimske land slett ikke utgjør store innvandrergrupper i Norge?

Den største innvandrergruppen kommer fra Polen. I 2017 hadde vi nesten 100 000 polakker i Norge. Den nest største gruppen er innvandrere fra Lituauen og dernest kommer svenskene. På fjerdeplass kommer somalierne. 

Vi har møtt mange muslimer som er godt integrerte og som lever i fred og fordragelighet i det norske samfunnet. De blir sjelden omtalt i media. Det er de ikke-integrerte og de som kanskje ikke vil integreres vi hører om. Og det er disse som blir lagt merke til av dem som er imot innvandring. På enkelte nettsteder hauses det opp en frykt for at muslimene skal overta det norske samfunnet.

Men muslimene utgjør faktisk bare 4 prosent av befolkningen i Norge. 

Hva vet vi om folks holdninger til muslimer? Vi vet hvilket inntrykk vi får fra mediene – det er ofte negativt. Men hvor representativt er dette bildet?

I lys av den hyggelige undersøkelsen fra SSB, er det grunn til å tro at det ikke står så dårlig til utenfor medievirkeligheten.