Foto: The Guardian Nigeria
Forfatter og leder for Intelligenspartiet, Lars Cuzner, kritiserte i Utrop den 18. mars Leger Uten Grenser, blant annet for å sende lavt utdannede leger til fattige land, mens høyt utdannede leger fra fattige land får arbeid i Norge. «Det stemmer ikke», skriver Jonas Hågensen.  
Jonas Hågensen, seniorrådgiver, Leger Uten Grenser
Latest posts by Jonas Hågensen, seniorrådgiver, Leger Uten Grenser (see all)

Denne teksten er et tilsvar på Lars Cuzners innlegg om det nye Intelligenspartiet. 

I innlegget «Intelligenspartiet» kommer forfatter Lars Cuzner med noen påstander om Leger Uten Grenser som ikke kan få stå uimotsagt. 

For det første står det i en mellomoverskrift at «Leger Uten Grenser bidrar til å opprettholde urett». Det er uklart akkurat på hvilken måte, men det synes som om Cuzner mener at siden Leger Uten Grenser drar inn i et land og gir helsehjelp, trenger ikke lokale autokrater å bidra. Det er riktig at dette kan skje, altså at lokale styresmakter kan bruke våre operasjoner som unnskyldning for å ikke satse på helsehjelp. Vi mener likevel at det er riktig å redde liv og lindre nød om vi kan det. Vi er ikke en utviklingsorganisasjon, som jo ofte har som mål å endre samfunnene de arbeider i. Det ville være å bryte med de humanitære prinsippene om upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet. 

Leger Uten Grenser har høye krav til kompetanse

Videre hevder Cuzner at Leger Uten Grenser sender «nyutdannede, uerfarne leger (…)» til landene vi operer i. Dette stemmer rett og slett ikke. For det første: ca 80% av våre ansatte er lokalt ansatte, det vil si lokalt helsepersonell som vi gir opptrening for nettopp å styrke kapasiteten lokalt. 

Videre har vi krav om minimum 2 års erfaring etter endt turnustjeneste, og stiller heller høyere krav til kompetanse for å utføre for eksempel kirurgi enn hva man gjør i Norge (her i Norge kan man som lege i spesialisering operere selvstendig – hos oss i Leger Uten Grenser må man være sertifisert kirurg). En stor andel av de vi sender ut er faktisk spesialister. Så dette har Cuzner rett og slett ikke dekning for.