Høyere utdanning blant migranter til Norge

Flerkulturell bakgrunn vurderes i økende grad som et pluss viser ny forskning. Foto: Arkiv
Foto: Illusjonsbildet: Flickr.com
– Personer med høyere utdanning har tre–fire ganger større tilbøyelighet til å emigrere fra sitt hjemland enn personer med lavere utdanning, sier forsker Costanza Biavaschi ved NTNU.
0Shares

Biavaschi har studert kompetansen til migranter over hele verden, og hvem som vinner og taper på at den forflytter seg.

Migrasjon gir mottakerlandene en positiv velferdsgevinst, mener forsker Costanza Biavaschi ved NTNU.
Foto : ntnu.no

Ifølge forskning.no har forskeren funnet tre hovedtrender:

– Det er en stor overvekt av personer med høy kompetanse som forlater hjemlandet.
– De rike landene tjener på migrasjon, mens de fleste avsenderlandene taper.
– Migranter med høyest kompetanse reiser til de mest produktive landene.

For innvandringen til Norge er trendene svakere, men også de som kommer hit til landet er i gjennomsnitt høyere utdannet enn befolkningen i hjemlandet.

Sannsynligheten for at en faglært, eller person med høyere utdanning, kommer til Norge, er 1,6 ganger større enn blant dem med lav utdanning.

Gir velferdsgevinst

I alle land i OECD øker velferden takket være den positive seleksjonen blant innvandrere, viser studien.

– Også på globalt nivå er velferdsgevinsten positiv, fordi gevinsten i mottakerland er større enn tapet i avsenderland. En verden der høyt udannede er overrepresentert blant migrantene, sørger for en mer effektiv lokalisering av talent. Migrasjonen forstørrer den høyt utdannede arbeidsstyrken i landene som er mest produktive i utgangspunktet, sier Biavaschi til forskning.no.