Jødisk forstander kritisk til nytt gatenavn i Mandal

Forfatteren Marta Steinsvik får en ny gate oppkalt etter seg i Mandal. Bildet er tatt i gaten som bærer hennes navn på Stensbråten i Oslo.
Foto: Claudio Castello
Forfatteren Marta Steinsvik får en gate oppkalt etter seg i sørlandsbyen, tross dokumentert anti-semittisme og anti-katolisisme. Forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, er svært kritisk.

– Hun bør ikke hedres med gater eller veier oppkalt etter henne, påpeker Kohn overfor Utrop.

Steinsvik (1877-1950) var forfatter og forkjemper for kvinnelige prester. Steinsvik var mest sannsynligvis den første kvinnen til å forrette en gudstjeneste i Norge, i Grønland kirke på 20-tallet. Samtidig var hun også kontroversiell med sine sterke antisemittiske og anti-katolske synspunkter. Steinsvik skrev blant annet boken St. Peters himmelnøkler i 1928, en bok som ble regnet som et angrep på den katolske kirke.

Kontroversiell: Forfatteren og kvinneprest-forkjemperen Marta Steinsvik (1877-1950) var beryktet for anti-semittisk og anti-katolsk agitasjon.
Foto : Oslo Museum

Selv om vi hadde antisemittisme i Norge lenge før Steinsvik så bidro hun til å mangedoble den

Gatenavnet med den kontroversielle forfatterens navn finnes fra før i Oslo, på Stensbråten.

– Hvorfor er det problematisk at Steinsvik får et gatenavn i Mandal?

– Steinsviks antisemittisme og antikatolisisme er ikke en historisk kontrovers. Som professor Einhart Lorenz har beskrevet henne: Hun var en antisemittisk multiplikator. Selv om vi hadde antisemittisme i Norge lenge før Steinsvik, så bidro hun til å mangedoble den. Hun ga nordmenn grunn til å beskytte seg mot jødene.

Konspirasjoner om jøder og jesuitter

I en artikkel i Minerva sommeren 2015 går journalist, oversetter og forfatter Øyvind Strømmen henne nærmere etter i sømmene:

– Hjå Steinsvik flyt konspirasjonsteoretiske førestillingar om jesuittane, kritikk av jesuittisk morallære og generell katolisismekritikk saman, skriver Strømmen. 

Videre viser han til hvordan Aftenposten presenterte henne i et intervju, publisert i mai i 1925:

«Jøder og jesuiter. Slip ikke jesuiterordenen og den jødiske storkapital ind i landet. Det vilde være nationalt selvmord».

Historisk balanse

Kohn mener verdensbildet til Steinsvik gjør henne uegnet til å bli hedret med gatenavn.

Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund er sterkt kritisk til at Steinsvik hedres med et gatenavn i Mandal.
Foto : Kari Bye

– Hun reiste land og strand rundt og holdt foredrag om Sions Vises Protokoller. Et falsum fra 1903 som kalles alle konspirasjonsteoriers mor.

– Skal folk tilknyttet historiske kontroverser ikke hedres eller bemerkes? For ti år siden hadde vi Hamsunåret, til tross for at han har vært kontroversiell på et liknende grunnlag?

– At alle mennesker gjør både godt og ondt er riktig. Noen ganger er det balanse, andre ganger er det en slagside. Ingen ville finne på å hedre Vidkun Quisling med en vei i Telemark, selv om han drev med humanitært arbeid i Russland sammen med Fritjof Nansen.

Ville fjerne like adressenavn

Ifølge nettstedet til Mandal kommune har driftstyret vedtatt flere nye og endrede gate- og veinavn. En av omadresseringene er Peder Claussøns gate, som endres til Marta Steinsviks gate.

– Bakgrunnen var blant annet å fjerne like adressenavn i Mandal, Lindesnes og Marnardal før kommunesammenslåingen, oppgir man som grunn.