Arbeiderpartiets landsmøte

Ap-utvalg foreslår fem milliarder til flyktninger der de er

Masud Gharahkhani på Arbeiderpartiet landsmøte 2019
Foto: Arbeiderpartiet
En solidaritetspott for å hjelpe flyktninger der de er, samtidig som flere FN-flyktninger får komme til Norge, er blant forslagene fra Aps migrasjonsutvalg.

Likevel blir utvalget anklaget for å foreslå Frp-politikk. Dragkampen om asyl- og flyktningpolitikk fortsetter dermed inn i årets landsmøte i Arbeiderpartiet.

Buskerud-politiker Masud Gharahkhani viste til flyktningkrisen i Syrias naboland Jordan og Libanon da han la fram forslagene om en ny innvandrings- og integreringspolitikk for Arbeiderpartiet. En solidaritetspott på 5 milliarder kroner er blant forslagene.

– Ingen kan underslå følgende realitet: Dersom vi ønsker å gi verdighet til flest mulig flyktninger i verden må den største innsatsen være i disse landene. Det handler om tak over hodet, helse, mat, utdanning og prosjekter som gir mulighet til arbeid, sa Gharahkhani.

– Så hører jeg noen si dette er det samme som Frp sier. Det går ikke an å ta mer feil, sa han, og får støtte av Agenda-rådgiver Sylo Taraku, som også har sittet i utvalget.

– Her skiller vi oss veldig sterkt fra Frp. De bruker hjelp der de er som et vikarierende argument, sier han.

Flere FN-flyktninger

Migrasjonsutvalgets forslag har alt vært grundig knadd i partiapparatet, og innspill er bakt inn i en høringsrunde. Det er derfor ikke ventet stor strid rundt flyktning- og asylpolitikk på årets landsmøte.

Men flere lokal- og fylkeslag, blant dem Vestland, har kommet med forslag og ønsker at Norge skal ta imot så mange flyktninger som FNs høykommissær for flyktninger ber om.

Utvalget mener også at Norge må ta imot flere kvoteflyktninger enn i dag, men Gharahkhani avviste å sette noe tall. Han viste til at Ap har et ansvar for å gjøre det norske folk trygge på at Norge har en forutsigbar innvandringspolitikk. Det må være en balanse mellom innvandringspolitikken og integreringen, understreket han.

– Ren Frp-politikk

Lokallaget i Gratangen reagerer kraftig på forslag om strengere ID-krav, forsterket innsats for retur og å senke terskelen for å kalle tilbake oppholdstillatelser fra straffedømte.

– Det kan sidestilles med ren Frp-politikk, skriver lokallaget og ber om flere endringer, blant annet slutt på retur og midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere og barnefamilier.

– Som en inkluderende kommune med mange bosatte flyktninger, ser vi den historien flyktningene har med seg og den redselen de har for retur, og er fullstendig uforstående til at ikke dagens situasjon i Afghanistan vektlegges i større grad, sier Aps ordførerkandidat i Gratangen, Sverre Nordmo, til NTB.

Flere i partiet ønsker også bedre forhold for enslige mindreårige asylsøkere, særlig dem mellom 15 og 18 år. Rogaland Ap mener barnevernet må få ansvar for disse ungdommene, slik de har for dem under 15 år.

FAKTA OM LANDSMØTET

  • Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte avholdes i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo fra torsdag til søndag denne uken.
  • Partiet skal stake ut sin politiske kurs fram mot høstens kommunevalg, og landsmøtet skal bli enige om ny politikk under de fire områdene distrikt, migrasjon, arbeidsliv og oppvekst.
  • Ap er landets største parti og har i dag 49 representanter på Stortinget.