Skal foreslå politikk for tros- og livssyn i Oslo kommune

Religion

Utvalget ledes av Trond Bakkevig og leverer sin innstilling i 2020, melder Vårt Land.

Målet med utvalget, ifølge kommunens nettsider, er å gjøre en gjennomgang av Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet.

Ifølge utvalgsleder Bakkevig skal det selvstendige utvalget skal gi anbefalinger for hvordan kommunen kan legge til rette for tro og ikke-tro, men også drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnene kan gjøre Oslo til en god kommune å vokse opp i. Utvalgets konklusjoner kan legge føringer for Oslo kommunes fremtidige tros- og livssynspolitikk.

– Oslo er annerledes enn resten av landet på tros- og livssynsfeltet. Vi har flere muslimer, flere trossamfunn utenfor Den norske kirke og flere uten noen trostilhørighet her enn noen andre steder i landet, sier Rina Mariann Hansen til Vårt Land. Hun er byråd for kultur, idrett og frivillighet, og representerer Arbeidepartiet i Oslo byråd.

Aktuelle spørsmål som utvalget skal arbeide med, er diskusjoner i forbindelse med gravferd og kirkegårder, men også debatter om bønnerom og sykehjemsprester.

Les hele vedtaket og mandat for utvalget (Oslo kommune)

Utvalgets medlemmer: 

  • Trond Bakkevig (leder)
  • Ingrid Rosendorf Joys (generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn)
  • Lene Mürer (direktør i Gravferdsetaten, og tidligere seremonisjef i Human-Etisk forbund)
  • Ingvill Thorson Plesner (religionshistoriker)
  • Omar Gilani (Senter for flyktninger og integrering i Bydel Gamle Oslo)
  • Sumeet Singh Patpatia (en av intitativtakerne bak «Turbandagen» i Oslo)
  • Trond Enger (generalsekretær i Human-Etisk forbund)
  • Djamel Selhi (daglig leder i Det islamske forbundet (Rabita)).