Norge har jevnest bosetting av innvandrere

Ikke-europeiske innvandrere bor mer spredt i Norge enn i Sverige (personene på bildet har ingen tilknytning til denne artikkelen).
Ikke-europeiske innvandrere har et jevnere bosettingsmønster i Norge enn i Sverige, ifølge fersk forskning.
0Shares

En fersk studie gjort av forskere ved Universitetet i Oslo og Stockholms Universitet har sammenlignet bostedsmønstre og segregering blant ikke-europeiske innvandrere i de fem nordeuropeiske landene Norge, Danmark, Sverige, Nederland og Belgia. 

Ifølge forsker Adrian Farner Rogne ved UiO bor disse innvandrergruppene jevnere geografisk fordelt i Norge og Danmark enn i de andre landene. I følge forskning.no er forskerne ikke sikre på årsakene til dette. Bosettingspolitikken for flyktninger og asylsøkere i Norge kan ha hatt stor betydning, mener de.

Det er forskning.no som melder dette.