Rase og rasisme

– Vi kommer ikke utenom begrepet rase hvis vi skal snakke om rasisme, sier professor Thomas Hylland Eriksen.
Foto: Ram Gupta ,Universitetet i Oslo.
– Vi må tørre å snakke om rase, sier professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Hylland Eriksen har en fast spalte i Morgenbladet som heter Hyllands bokhylle. Sist gang omtalte han forfatteren Jonathan Marks som skriver om biologisk og kulturell variasjon, rase, rasisme og vitenskap i boken Is Science Racist?

“Marks er fysisk antropolog, og har i mange år brukt sin kunnskap om menneskelig genetisk variasjon til å tilbakevise påstanden om at medfødte forskjeller mellom raser bidrar til å forklare sosiale og kulturelle variasjon”, skriver Thomas Hylland Eriksen i spalten.

– Finnes det forskjellige raser?

Ekskludering handler ofte bare om hvordan folk ser ut.

– Ikke objektivt, men subjektivt. Vi deler opp mennesker i grupper – la oss gjerne kalle det raser – etter utseende, og så tillegger vi dem forskjellige sosiologiske og kulturelle egenskaper ut fra det. 

– Kan man si at noen raser er bedre enn andre?

– Nei, det kan man ikke. Vi snakker om at ulike befolkningsgrupper er sånn og sånn etter hva slags kultur eller tro de har, ikke etter deres biologi, det vil si utseende.

– Hvorfor må vi snakke om raser?

– Vi kommer ikke utenom begrepet rase hvis vi skal snakke om rasisme. Vi ser forskjellig ut, det er et faktum. Mange mennesker opplever rasistisk ekskludering på grunn av sitt utseende. Ekskludering handler ofte bare om hvordan folk ser ut, mener Thomas Hylland Eriksen.

Polakker og pakistanere

– Afrikanere blir diskriminert, men utseendediskrimineringen dekkes til med andre forklaringer, som kultur og manglende forståelse for norske verdier. Det er derfor ungdom i Groruddalen kan si at det eneste som virkelig vil gjøre dem integrerte i det norske samfunnet, er at de blir hvite. Det er derfor polske lettere får innpass i det norske samfunnet enn for eksempel andre generasjons pakistanere. Polske arbeidsmigranter ligner oss mer utseendemessig, selv  om andre generasjons pakistanere er bedre integrerte både språklig og sosialt.

Under rasismen fra hvite mot mørke, ligger den hvites frykt for at hvitheten skal bli utblandet, mener Hylland Eriksen. – Denne bekymringen for den hvite rase er nok mer utbredt enn vi gjerne liker å tro, avslutter han.