Norsk-somalier valgt til ny styreleder i Islamsk Råd

Nytt styre i Islamsk Råd Norge: til høyre nyvalgt styreleder Abdirahman Diriye, til venstre informasjonsansvarlig Yasir Ahmed (t.v.). Smaira Iqbal er første kvinnelige nestleder i styret (midten). Gjengitt med tillatelse fra Vårt Land.
Foto: Erlend Berge / Vårt Land
– Vi har lært masse av det som har skjedd de siste årene. Man kan vokse på motgang også. Nå retter vi blikket fremover og fokuserer ikke på fortiden, men fremtiden, sier den nye styrelederen Abdirahman Diriye til Vårt Land.

Diriye har somalisk bakgrunn og tar over som leder for det helt nye styret i paraplyorganisasjonen for islamske trossamfunn i Norge som har eksistert siden 1993. 

Etter at styret i 2016 trakk seg i protest mot at rådet ikke ville si opp daværende generalsekretær Mehtab Afsar, har det stormet rundt Islamsk Råd Norge. Ifølge Vårt Oslo er Mehtab Afsa ikke lenger i rollen som generalsekretær.

I 2017 meldte fem store moskeer seg ut av organisasjonen og startet sitt eget nettverk, Muslimsk Dialognettverk Norge. Samme år mistet Islamsk Råd statsstøtten og samarbeidet med kjøttprodusenten Nortura om halalsertifisering. De meldte seg også ut av Samarbeidsrådet for tros- og livssyn.

Les hele saken i Vårt Land