Riksrevisor: Lite mangfold i statseide selskaper

– Alle eierdepartementene bør vurdere om det er mulig å styrke mangfoldet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX
Ny statistikk fra Riksrevisjonen viser store forskjeller i hvordan departementene dokumenterer sine styrevalgprosesser, og lite mangfold i statlige virksomheter.

Riksrevisjonen har undersøkt elleve departementers årlige styrevalgsprosesser i 30 heleide selskaper i en treårsperiode, ifølge en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er lite mangfold i selskapenes styrer når det gjelder alder, geografisk bosted og kulturell bakgrunn.

Lite mangfold påvirker også interne styrevalgsprosesser.

– Prosessene i departementene er både lite etterprøvbare og lite enhetlige. Det er ikke tilfredsstillende, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Få flerkulturelle i staten

Gjennomsnittsalderen til styremedlemmene er 56 år for kvinner og 58 år for menn. Andelen som er under 40 år og over 70 år, er henholdsvis kun 2,2 prosent og 4,5 prosent. Om lag 67 prosent av styremedlemmene har bostedsadresse i eller i nærheten av de største byene.

Med unntak av Kultur- og likestillingsdepartementet, har departementene i liten grad forsøkt å rekruttere styremedlemmer med ulik kulturell bakgrunn.

– Alle eierdepartementene bør vurdere om det er mulig å styrke mangfoldet, sier riksrevisoren.