Informasjonsfilm om fødsel til innvandrerkvinner

Flerkultur er forbausende lite problematisert i forhold til kontantstøtten mener, i følge en masteroppgave.
Foto: Illustrasjonsfoto
Er du gravid og usikker på hva som skjer på et norsk sykehus når du skal føde? Akershus Universitetssykehus (Ahus) har laget en informasjonsfilm for fødsel og keisersnitt som er oversatt til 11 språk. 
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

Nær halvparten av kvinnene som føder på Ahus har innvandrerbakgrunn. Med informasjonsfilmer oversatt til ti språk håper fødeavdelingen å gjøre både norske og fremmedspråklige kvinner best mulig forberedt på fødsel og eventuelt keisersnitt.

Se filmen om fødsel og keisersnitt

På Akershus Universitetssykehus (Ahus) tar de imot nesten 5 000 nye verdensborgere årlig. 40 prosent av de gravide er kvinner som ikke er født i Norge. Sykehuset har også holdt svangerskapskurs på polsk, urdu, somalisk og tamilisk, men dette har de sluttet med.

Altfor få på svangerskapskurs

– Dessverre møtte det opp altfor få innvandrerkvinner til svangerskapskurset, forteller jordmor Maria Cecilie Stivang. Hun holder et innlegg om fødsel og barselomsorg på kurset Migrasjon og helse. Ahus arrangerer kurset i samarbeid med Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet. 

Bedre oppfølging til innvandrerkvinnene

Stivang viser til en rapport som forteller at en tredjedel av de dødfødte babyene på sykehus i Helse Sørøst kunne vært reddet. Halvparten av dem har en mor som er innvandrer. Oslo Universitetssykehus har derfor i samarbeid med blant andre Ahus igangsatt prosjektet MiPreg for å finne ut hvordan de kan bedre svangerskapsomsorgen for nyinnvandrede kvinner i Oslo. Prosjektet retter seg mot kvinner som er født i et lav- og mellominntektsland og som har vært i Norge i færre enn fem år. 

– Målet er å gi disse kvinnene bedre oppfølging, sier Stivang.

De gravides egne erfaringer

“Mange årsaksfaktorer kan spille inn, slik som mangel på god kommunikasjon mellom brukere og helsesektoren, manglende helsekunnskap og egenomsorg og manglende tilrettelegging av tjenester for en heterogen fra befolkningen”, skriver Oslo Universitetssykehus i sin omtale av studien.

MIPREG bruker nylig innvandrede gravides egne erfaringer og opplevelser fra møte med svangerskaps- og fødselsomsorgen i Oslo.

Velkomstbrosjyre

Hver femte pasient på Ahus har innvandrerbakgrunn. Sykehuset forteller dem om det som skjer på sykehuset i brosjyren Velkommen til Ahus! Brosjyren ønsker pasientene velkommen på 12 språk. Her kan du lese om tolketjeneste, om kosthold og tilbud om spesialkost, for eksempel halalmat.