Frp vil stramme inn støtteordninger for innvandrerkvinner

Sylvi Listhaug
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Flyktningkvinner som er i introduksjonsordningen, bør ha innskrenkede rettigheter når det gjelder svangerskapspermisjon og kontantstøtte, mener Frp.

Maks tolv ukers permisjon for nybakte mødre med flyktningstatus. Det er ett av tiltakene Fremskrittspartiet foreslår i sin nye integreringsrapport.

– De som får barn, må tilbake til norskopplæringen etter tre måneder, sier Sylvi Listhaug til NTB. Sammen med Jon Engen-Helgheim leder hun Frps innvandrings- og integreringsutvalg.

Den første av utvalgets to rapporter handler om integrering og skal legges fram på partiets landsmøte i helgen. Deretter blir den sendt på høring i partiet.

Ett av punktene i rapporten lyder som følger: «Fødselspermisjon fra introduksjonskurset skal begrenses til maksimalt tolv uker, med mindre det er spesielle omstendigheter. Det skal tilrettelegges for at mor følger norskopplæringen minimum 1–2 dager i uken og at det lages et individuelt opplegg.»

På sidelinjen

– Hvor skal barnet være mens mor er på skolebenken?

– Barna har vel en far, sier Listhaug.

– Det som er noe av problemet, er at hvis kvinner kommer til Norge, og så føder barn, blir de stående på sidelinjen lenge. Så får de kanskje et nytt barn. Det kan ende med at de ikke fullfører introduksjonsprogrammet, sier Listhaug, som er innstilt som ny første nestleder i Frp.

– Det er veldig viktig for integreringen at mor er integrert. Derfor må dette strammes inn, slår hun fast.

Kontantstøtte

I tillegg vil Frp at retten til kontantstøtte skal opptjenes gjennom arbeid, slik at man ikke har rett til kontantstøtte om en ikke var i arbeid i forutgående år.

– Vi ønsker å styrke arbeidslinjen. Det skal lønne seg mer å være i jobb enn å være hjemme, sier Engen-Helgheim, som peker på at forskning viser at kontantstøtten er med på å holde innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet.

– Hva med dem som ikke lykkes med å få seg en jobb?

– Vi må i hvert fall ikke innrette oss sånn at man blir belønnet for å holde seg utenfor arbeidslivet, sier Engen-Helgheim, som viser til at kvinnene uansett vil ha tilbud om gratis barnehage.

Aktivitetsplikt

Frp vil også ha en aktivitetsplikt for flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet, men ikke får seg en jobb, slik en del mottakere av sosialhjelp har i dag. Å ikke overholde aktivitetsplikten må få konsekvenser i form av kutt i økonomiske ytelser.

– Det utredes også andre sanksjoner, herunder konsekvenser for oppholdstillatelsen, for eksempel at man ikke får permanent opphold eller karantenetid for å få statsborgerskap. Dette må utredes nærmere, heter det i forslaget.

Inspirert av Danmark

Forslagene kommer i tillegg til en lang rekke med ulike innstrammingstiltak, som å innføre firedobbel straff for gjengkriminelle som begår lovbrudd i belastede områder. Listhaug og Engen-Helgheim er blant annet inspirert av dansk politikk, som er blant de strengeste i Europa. I begynnelsen av mars var de to på besøk i Danmark.

En fersk analyse av integrering og sysselsetting av flyktninger i Norge, Sverige og Danmark fra Nordisk Ministerråd viser imidlertid at Norge er best i klassen – og Danmark verst.

– Er Danmark det beste landet å la seg inspirere av?

– Absolutt. De har veldig god kontroll på innvandringen, sier Listhaug.

Frp vil i tillegg ha på plass et «integreringsbarometer» som kan måle effekten av ulike integreringstiltak.

(©NTB)