Kosher-strid i fengsel klages inn til Diskrimineringsnemnda

Europeiske jøder tør ikke bære davidstjernen på seg i offentlige rom. Det viser en undersøkelse utført av European Agency for Fundamental Rights (FRA).
Likestillings- og diskrimineringsombudet vil sende inn en klage på vegne av to personer som kjemper for retten til å etterleve de jødiske matreglene i norsk fengsel.

Klagen blir mest sannsynlig levert inn til Diskrimineringsnemnda før jul, opplyser Likestillings- og diskrimineringsombudet (LOD) til Vårt Land.

Avisen skrev i mars om to jøder som soner straffer i norsk fengsel. Etter at de ble utlevert fra Israel til Norge i 2021, har de kjempet for retten til å etterleve de jødiske matreglene – kosher. I sommer uttalte LOD at de vurderte om de skulle sende en klage på vegne av de innsatte.

Kriminalomsorgen mener de to får det de trenger for å etterleve kosherreglene – og har blant annet vist til at de får eget kjøkkenutstyr som kan benyttes til å tilberede egen mat, spesialprodukter i forbindelse med høytider og ukentlige matkasser med matvarer som de har oppgitt at de kan spise.

De innsatte mener derimot at dette ikke er tilstrekkelig, og at den beste løsningen er å få tilkjørt cateringmat som er kosher – som familiene deres har sagt seg villig til å betale.

Ombudet mener saken reiser prinsipielle spørsmål om religions- og livssynsutøvelse under soning, noe som kan ha betydning for mange ulike grupper innsatte – og at det derfor er viktig å få en vurdering av om Kriminalomsorgens praksis er i strid med diskrimineringsvernet.