Forsker:

Skal forske på innvandreres jobbinkludering

Hvilke prosesser er det som fører til at personer med ulik etnisk bakgrunn ansettes ved ulike arbeidsplasser? Dette skal forskes på gjennom FirmStrat-prosjektet (illustrasjonsbilde).
Foto: Jessica Watkins
Samfunnsgeografen Are Skeie Hermansen skal i et prosjekt forske på inkludering av innvandrere og deres norskfødte etterkommere i arbeidsmarkedet.

Skeie Hermansen har fått stipendet for prosjektet Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation (FirmStrat), melder Samfunnsvitenskapelig fakultet.

Postdoktoren får midlene gjennom FRIPRO – Fri prosjektstøtte, som er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag, og som finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. 

Skal forklare etnisk segmentering

Are Skeie Hermansen er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Gjennom midler fra FRIPRO skal han forske på etnisk stratifisering på jobbmarkedet.
Foto : sosgeo.uio.no

Vi skal undersøke hva som kjennetegner arbeidsplasser hvor lønnsforskjellene mellom ansatte med innvandrer- og majoritetsbakgrunn er særlig store eller særlig små.

FirmStrat skal se på hvilke prosesser som forklarer at personer med innvandrerbakgrunn og etnisk majoritetsbakgrunn ofte er ansatt ved ulike arbeidsplasser.

Prosjektet skal også se på i hvilken grad etniske forskjeller i lønn og karrieremuligheter varierer mellom arbeidsplasser, og hvilke mekanismer på organisasjonsnivå som frembringer slike mønstre.

– Vi skal for eksempel undersøke hva som kjennetegner arbeidsplasser hvor lønnsforskjellene mellom ansatte med innvandrer- og majoritetsbakgrunn er særlig store eller særlig små, selv etter at vi tar høyde for forskjeller i kvalifikasjoner og lignende, sier Skeie Hermansen til Samfunnsvitenskapelig fakultet.

Utvikler tiltak mot segregering

FirmStrat vil ha et særlig fokus på å undersøke endring i etnisk segregasjon og ulikhet i organisasjoner på tvers av innvandrergenerasjoner, altså fra innvandrerne selv til deres voksne etterkommere i neste generasjon.  

– Prosjektet vil bidra med nyskapende perspektiver i forskning på arbeidsmarkedsintegrasjon blant innvandrere og deres etterkommere, som igjen vil ha viktige policyimplikasjoner med tanke på å forstå og utvikle tiltak for å begrense etnisk ulikhet i det norske arbeidsmarkedet, sier han til Samfunnsvitenskapelig fakultet.