Ny hjemmeside skal samle erfaringer med fornorskningspolitikken

Sannhets- og forsoningskommisjonens nye hjemmesider ble lansert av Dagfinn Høybråten torsdag.
Foto: Wikimedia Commons
Den nye hjemmesiden til Sannhets- og forsoningskommisjonen er lansert på fem minoritetsspråk, kvensk, sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk, finsk, i tillegg til norsk og engelsk. 
0Shares

Sannhets- og forsoningskommisjonens nye hjemmesider er på sju språk for å få samlet inn så mange erfaringer knyttet til fornorskingspolitikken som mulig.
 
Lanseringen skjedde i Tromsø på torsdag.
 
Kommisjonen, som ledes av tidligere statsråd Dagfinn Høybråten, har fått i oppgave å granske virkningen og konsekvensene av fornorskningspolitikken som ble ført helt fra 1700-tallet og fram til 1960-årene.

Nettsidene blir tilgjengelige på kvensk, sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk, norsk, finsk og engelsk.

– Det er viktig at alle skal få kommunisere på sitt eget språk, sier Høybråten.

I tillegg til at man oppmuntres til å sende inn personlige beretninger på nettsidene, vil kommisjonen arrangere åpne møter og delta på arenaer der kommisjonen finner det hensiktsmessig å være representert, som for eksempel ved de kvenske kulturdagene i Nord-Troms, på kvensk kalt Paaskiviikko.

Det er viktig at alle skal få kommunisere på sitt eget språk.

– For kommisjonen er det viktig å møte folk for å høre hva de har å fortelle. Dette skal gjøres gjennom åpne møter der hele kommisjonen er til stede, sier Høybråten.

Han legger til at kommisjonen vil fortsette med møtene i årene framover.

Kommisjonen må være ferdig med sitt arbeid innen 1. september 2022 og skal overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap.

Tidligere i Utrop: – Arbeidet kan bli tøft