Tove Skotvedt etterlyste mer oppmerksomhet på roms levekår – og får her svar fra Norges delegasjon til Europarådet.
Foto: Youtube
Den 6. april i år brakte Utrop et innlegg av Tove Skotvedt, tidligere medlem av Europarådet ekspertkomité for romspørsmål, der hun etterlyser mer handling for å bedre Romfolks liv. Dagens leder for den samme organisasjonens parlamentarikerforsamling svarer her på kritikken.
Ingjerd Schou, Medlem av Stortingets utenrikskomité (H) og leder av delegasjonen til Europarådet.
Latest posts by Ingjerd Schou, Medlem av Stortingets utenrikskomité (H) og leder av delegasjonen til Europarådet. (see all)

Det er forstemmende om det ikke gjøres fremgang i viktige samfunnsspørsmål der det er nødvendig. Spesielt forstemmende, hvis man selv har vist årelangt engasjement og profesjonelt arbeid for saken. 

Skotvedts etterlysninger er betimelige
Jeg forstår derfor Tove Skotvedt godt. Hun gjør noen svært betimelige påpekninger i Utrop, med henvisning til filmer fra flere tiår tilbake, og hvordan fremgangen i å bedre romfolks og reisendes situasjon i Europa ikke har kommet langt nok. På dette området har ikke forventningene fra Den kalde krigens slutt og Europas tettere samarbeid etter konfliktene på Balkan blitt innfridd.

Spørsmålet om Romfolk får oppmerksomhet
Skotvedt identifiserer relevante aktører og arenaer for disse spørsmålene, slik som Europarådet, EU (for Norges del, gjennom EØS-avtalen) og OSSE.

«Jeg kan love at jeg vil fortsette å engasjere meg i dette spørsmålet.»

Uten å fornekte problembeskrivelsen Skotvedt gir, men mener det er på sin plass å vise til at det blir gitt oppmerksomhet til spørsmålet. Europarådets menneskerettskommisær har situasjonen for Romfolk og reisende høyt på sin agenda. I samarbeid med den internasjonale dagen fro Romfolk hadde hun den 4. april en egen kommentar på Europarådets nettsider om manglende oppføling og forbedring av forhold for Romfolk i flere av Europarådets medlemsland.

Menneskerettskommisæren presenterte flere forslag til tiltak i denne erklæringen, slik som kraftig fordømmelse av hatretorikk mot Romfolk, bedre opplæring av politi og jurister i holdninger mot denne minoriteten og bedre deres adgang til rettsvesen og klageinstanser.

Europarådet har også en Roma Youth Action Plan og en Thematic Action Plan on the Inclusion of Roma and Travellers (2016-2019)

Som Skotvedt er inne på, gir Norge støtte til arbeidet for å bedre Romfolks situasjon gjennom EØS-midlene. Regjeringens linje har flere innfallsvinkler, siden utfordringene er sammensatt. Norge kanaliserer derfor støtten til enkeltprosjekter via programmer på ulike områder, gjennom å fokusere på tilgang på utdannelse, tilgang på skole og barnehager, samt bekjempelse av fordommer i majoritetsbefolkningen og i det offentlige.

Lover fortsatt engasjement
Vi er, som Skotvedt skriver, ikke i mål, og fremgangen har ikke vært tilfredsstillende. Men vi har ingen andre kanaler å jobbe innenfor enn de som er etablert.

Jeg kan love at jeg vil fortsette å engasjere meg i dette spørsmålet, og er glad for bidrag som er med på å sette det på agendaen.