Gravid tobarnsmor utvises fra Norge

Hazarakvinnen Rukshana Hussaini kan bli kastet ut av Norge omgående. UDI hevder hun bevisst oppga uriktige opplysninger om identitet.
Foto: opprop.net
Rukhsana Husseini har bodd i Norge i 12 år, har to barn, gift og godt etablert med jobb og hus på Kløfta i Ullensaker. Likevel må hun ut av landet.

I mars 2023 fikk hun beskjed fra Utlendingsdirektoratet (UDI) at alle hennes oppholdstillatelser trukket tilbake og ordre om å forlate landet innen 24. april i 2023.

Saken ble så klaget til UNE. 16 januar i år kom brevet fra Utlendingsnemda (UNE) at de ikke endrer UDIs vedtak, klagen ikke blir tatt til følge og hun må forlate landet innen 6. februar.

Hun får også innreiseforbud i to år og blir dermed skilt fra barna sine på seks og ni år.

Lokalmiljøet slår ring rundt familien

Lokalmiljøet på Kløfta og Ullensaker har nå slått ring rundt familien, og det er opprettet en støttegruppe med et opprop som sprer informasjon.

Anette Laregg, initiativ for støttegruppa til Rukhsana, forteller om at familien nå vil fremme et krav via advokat for å utsette utreisevedtaket.

Lokalpolitiker Anette Laregg (Rødt) er sjokkert over at norske utlendingsmyndigheter vil sende ut en gravid kvinne.
Foto : Privat

Laregg er lokalpolitiker i Rødt Ullensaker, og har engasjert seg sterkt i saken.

– Husseini og jeg bor i samme kommune. Når det første vedtaket kom i fjor om utvisning skrev Klassekampen en sak. Jeg tok den gang initiativ til å løfte saken i kommunestyret, hvor vi vedtok en støtteuttalelse. Så sendte familien i 2023 en klage på vedtaket, sier hun til Utrop.

UDIs og UNEs siste vedtak skjønner hun lite av.

– Jeg hadde ikke i mine villeste anelse trodd at UDI og UNE skulle avslå klagen. Hussaini har to norskfødte barn, og har nå fått en utreisefrist. Vi har kastet oss rundt, og snakket med våre kontakter på Stortinget, og alle vi kjenner. Så har vi for noen dager siden møtt Hussaini og ektemannen for å høre hva vi kunne hjelpe dem med. Nå som hun har fått endelig avslag, som ikke kan påklages, kan hun ikke lenger få fri rettshjelp.

Kan ende opp i limbo

Ifølge utlendingsmyndighetene er hun pakistansk, fordi hun har familie i landet, og fordi hun har pakistanske papirer.

– Jeg vet at UDI kommer til å sende henne til Pakistan, men hun vil jo ikke få visum ved ankomst siden hun har afghanske papirer. I tillegg tilhører hun hazara-minoriteten, så hun vil være i reell fare. Slik det er forelagt fra den pakistanske ambassaden vil hun ikke slippe inn i landet.

– Hva slags signaler sender det at en person som har bodd 12 år i Norge og er godt integrert i et lokalsamfunn, får sitt opphold tilbaketrukket, om må ut av landet?

– Jeg er helt sjokkert. Familien er også. Jeg har fått et “lynkurs” i norsk asylpolitikk den siste uken, og det som sjokkerer meg at det ikke tas hensyn til barna hennes. Mellom klagen og sluttvedtaket har ikke utlendingsmyndighetene tatt kontakt med barna. Vi snakker om barn som er født her, og går på norsk skole.

– Jeg hører også at barna er kjemperedde og nekter å gå på skolen fordi de er redde for at mor skal hentes ut når som helst. Helsesykepleier på skolen har måttet følge dem opp.

UDI mener hun har løyet

Grunnen for tilbaketrekning er ifølge utlendingsmyndighetene at hun ikke har oppgitt riktig informasjon om egen identitet.

– UDI mener Husseini har løyet fordi hun er født i Afghanistan, men familien flyktet til Pakistan når hun var tre-fire år gammel. Så hele familien hennes har pakistanske papirer. UDI hevder hun “har handlet i ond tro”, men de har jo ikke fremlagt noen beviser fra pakistanske myndigheter om at hun har pakistanske papirer. Hun har bodd og gått på skole i Pakistan fordi familien flyktet dit. I Pakistan møtte hun også ektemannen Arif, som også har hazara-bakgrunn, og som kom til Norge for nærmere 20 år siden. Etterhvert søkte Hussaini om familiegjenforening, og hun kom til Norge for 12 år siden.

Vil ha utsettelse

Familiens advokat vil ha utreiseutsettelse, begrunnet med tanke på at Hussaini er fem måneder gravid.

– Vi har snakket med advokaten for noen dager siden, og han sa at man har begynt å søke om en utreiseutsettelse. Advokaten kunne ikke si om han fikk den igjennom. Vi venter nå på svar om denne. Teknisk dette må Husseini ut av landet i de nærmeste dagene, og politiet kan komme inn når som helst.

– Uforsvarlig med utsendelse

Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (Rødt) sier han har tatt opp saken med justisminister Emilie Enger Mehl.

Rødt-politiker Tobias Drevland Lund ser utvisningen som uforsvarlig.
Foto : Didrik Sten Ingebrigtsen

– Jeg har blant annet spurt henne hvor forsvarlig det er å sende ut en person som tilhører hazara-minoriteten. Vi vet jo at hazaraer blir undertrykt i Pakistan, og da særlig i Quetta-området hvor Husseini og hennes familie har bodd. Landinfo har i fjor sommer lagt ut en rapport om hvordan hazaraer blir angrepet og utsatt for hatangrep. Hun har heller ikke noe garanti for at hun vil kunne få kontakt med familien.

Lund omstendighetene rundt utvisningen som ekstra bekymringsverdige.

– Kan norske utlendingsmyndigheter gå god for å gjøre dette mot en høygravid kvinne? Hva slags land er vi blitt hvis vi tillater dette? Jeg håper virkelig at klagen fra advokaten på vegne av Husseini blir tatt til etterretning, eller at man i det minste får utsatt utreisen.

Viser til de «tungtveiende hensyn»

Videre viser Rødt-politikeren til at det finnes tungtveiende hensyn for at hun skal få bli i Norge.

– Hun har familie, nettverk og hele livet sitt her. Saken beviser at vi trenger en foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av opphold og statsborgerskap. Vi har et forslag til høring på Stortinget fra SV og Venstre, som Rødt støtter helhjertet opp om, og hvor jeg er saksordfører.

Lund kommer til å argumentere for foreldelsesfrist etter ti år.

– Og da kan det heller være aktuelt med andre straffereaksjoner, hvis utlendingsmyndighetene mener man har oppgitt uriktig informasjon. Vi kan heller ha tillegg til botid før innvilgelse av statsborgerskap eller bøter. Å kaste ut en gravid tobarnsmor blir helt urimelig.

Kan bli sendt tilbake til Norge

– Ettersom Husseini har afghanske papirer vil hun kanskje ikke slippe inn Pakistan. Kan hun bli sendt tilbake til Norge?

– Jeg håper hun ikke blir sendt ut i utgangspunktet, men dette må jo bli en logisk konsekvens. Alternativet er at hun må reise til et tredje land. Nettopp grunnet disse usikkerhetene er dette en argument for at hun ikke skal bli sendt ut av Norge. Her burde man sette en strek og si at Husseini har vært her så lenge, og rett og slett gå videre. Slike vedtak er integreringshemmende, skaper sår i lokalsamfunnet, og er skadelige for Husseini og familien hennes.

Fastholder at Hussaini ga uriktig informasjon

Utrop har kontaktet både UNE og UDI for en kommentar. Gustav Try, presserådgiver i UNE, skriver til oss:

–  Siden UNE har fattet siste vedtak i saken, er det de som bør svare for vurderingen som har blitt gjort. Det kan ha kommet nye opplysninger i saken etter at UDI behandlet den, så det blir ikke riktig at vi uttaler oss.

Enhetsleder i UNE, Hanne Bjerkan Johnsen, sier Husseini gjentatte ganger gitt uriktige opplysninger av vesentlig betydning til norske myndigheter.

– Hennes oppholdstillatelse ble derfor gitt på uriktige premisser. Det er alvorlige brudd på utlendingsloven, og det er derfor UNE har fattet et vedtak om utvisning.

At Husseini nå er gravid er en informasjon UNE ikke har fått med seg.

– UNE var ikke kjent med informasjonen om at klageren var gravid da saken ble behandlet. Det kan fremmes en anmodning om omgjøring av utvisningsvedtaket med dokumentasjon på graviditeten. Da kan vi ta stilling til hvorvidt dette endrer vår vurdering av saken.