Riksrevisjonen:

Norge kan gå glipp av verdifull kompetanse fra utlandet

Å få flere folk i jobb, også ved å tilpasse arbeidsmarkedet for lavkvalifiserte nyakomne, bør være en prioritert oppgave for stat og arbeidsgivere, mener lederskribenten (illustrasjonsbilde).
Foto: Mihi84 @ flickr.com
Norge utnytter ikke utenlandsk kompetanse godt nok, ifølge Riksrevisjonen. De mener informasjon om godkjenning av yrke og utdanning er for dårlig.
0Shares
Hvert år søker mange tusen mennesker om å få godkjent utdanning eller yrkeskvalifikasjoner fra utlandet. Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av verdifull kompetanse, konkluderer Riksrevisjonen i en ny undersøkelse.
 

Dårlig informasjon

– Godkjenningssystemet er fragmentert og komplekst. Informasjonen er i mange tilfeller for dårlig og ikke tilpasset søkernes behov. For enkeltmennesker gjør det veien til yrkeslivet lengre og mer kronglete enn nødvendig, og det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Dersom man har kompetanse fra utlandet og skal jobbe som eksempelvis sykepleier, lærer eller elektriker i Norge, må man søke om godkjenning. I rundt 160 lovregulerte yrker er godkjenning avgjørende for om man får lov til å utøve yrket sitt eller ikke. I undersøkelsen kommer det fram at det er vanskelig å bygge videre på utenlandsk kompetanse. Dersom man mangler noe kompetanse for å kunne utøve yrket, er det begrenset med påbygningstilbud.

Avgjørende med samordnet godkjenningssystem

En stor del av den norske arbeidsstyrken har i dag utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet. Kunnskapsdepartementet har ansvar for å koordinere mange av tiltakene som skal sikre effektive godkjenningsordninger, mens det utførende ansvaret er fordelt på rundt 60 ulike godkjenningsaktører, som NOKUT, Helsedirektoratet, universiteter og høyskoler.

– Et effektivt og godt samordnet godkjenningssystem er avgjørende for at vi kan nyttiggjøre oss den betydelige kompetansen som norske utenlandsstudenter, arbeidsinnvandrere og flyktninger har. Det vil bidra til å dekke opp framtidens kompetansebehov, sier Foss.

Riksrevisjonen overleverte undersøkelsen om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet til Stortinget 18. juni.

(©NTB)