Oslo vedtar handlingsplan mot hat

Bystyret har vedtatt at Oslo skal ha en egen handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger. 

 

Det var et samlet bystyre som vedtok forslaget onsdag. Forslaget, som innebærer at Oslo skal ha en egen handlingsplan, ble fremsatt i mai av Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo Frode Jacobsen (A) og varaordfører Kamzy Gunaratnam (A).

Det er Byrådet som får oppdraget med å utarbeide handlingsplanen, som har arbeidstittelen «Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.»

Ønsker ikke å sette grupper opp mot hverandre

– Forskning viser at uavhengig av partibakgrunn, er vi mer liberale i Oslo enn i resten av landet. Det gjør at vi kan sette en standard for hvordan vi vil ha det. Det forplikter oss faktisk til å sette en standard, uttalte Gunaratnam under behandlingen av forslaget i Bystyret.

Jeg ønsker meg en felles handlingsplan, fordi jeg ikke ønsker å sette grupper opp mot hverandre.

Et trekk ved planen er at den skal se på hatefulle ytringer og holdninger uavhengig av hvilke minoritetsgrupper som rammes. Gunaratnam pekte på at det allerede finnes tilsvarende handlingsplaner i Norge rettet mot spesifikke grupper. Videre uttalte hun:

– Det gjøres mye bra arbeid. Men hatefulle ytringer og holdninger skal bekjempes like hardt, uansett hvem de rammer. Muslimer, jøder, homofile eller andre i fellesskapet vårt. Da er det sånn at det er naturlig at vi samler denne innsatsen. Jeg ønsker meg en felles handlingsplan, fordi jeg ikke ønsker å sette grupper opp mot hverandre.

Dialog med berørte parter

Foreløpig kan ingen si når handlingslanen kan ventes ferdigstilt. Bystyret har ikke gitt en frist til Byrådet for når arbeidet skal begynne. Forslagsstiller Frode Jacobsen (A) uttaler:

– Bystyret har nå fattet sitt vedtak, og Byrådet kan så sette i gang med dette viktige arbeidet. Vi er trygge på at de kommer til å gjøre dette på en god måte, i dialog med berørte miljøer, som har viktig innsikt og kan bidra med forslag til effektive og treffsikre tiltak som kan bedre situasjonen.

– Byrådsavdeling for Eldre, Helse og Arbeid har ansvar for arbeid mot diskriminering og hat og vil nå sette i gang med å følge opp bystyrets vedtak. Vanligvis følges saker opp med at det lages et forslag, kunnskapsgrunnlag om utfordringene og omfanget av hat settes sammen, og så utvikles tiltak i samarbeid med relevante aktører og parter i sivilsamfunnet.

– Hva er tanken bak å lage en felles handlingsplan, Frode Jacobsen?

– En felles handlingsplan gjør det lettere å se problemene og virkemidlene i sammenheng, og gjør det lettere å sikre en mer koordinert og robust oppfølging og bekjempelse av problemet

Bakgrunn