Få lærere med innvandrerbakgrunn i grunnskolen

Skoler fører overfor elever med annet morsmål enn norsk noe som kan minne om fornorskningspolitikken fra gamle dager overfor nasjonale minoriteter som samene, mener professor (Foto: Illustrasjon).
Foto: Scanstockphoto
Kun 6,1 prosent av alle ansatte lærere i grunnskolen har innvandrerbakgrunn. – Kan begrunnes med lavstatus som yrke, mener norsk-pakistansk lærer og forfatter.

Omtrent 17 prosent av alle barn i grunnskolealder har innvandrerbakgrunn, men kun 6,1 prosent av alle ansatte lærere i grunnskolen har samme bakgrunn, viser tall fra SSB.

Også på videregående skole finnes det relativt få lærere med innvandrerbakgrunn, med kun 6,8 prosent. Andelen med innvandrerbakgrunn er imidlertid noe høyere blant lærere i barnehager og voksenopplæringsinstitusjoner, henholdsvis 8,9 og 11,5 prosent.

For andre ansatte i elevrettet arbeid er innvandrerandelen betydelig større enn blant lærere. Lavest andel finner vi på videregående skole hvor 10,8 prosent av andre ansatte i elevrettet arbeid har innvandrerbakgrunn, mens på grunnskolen er denne andelen 13,7 prosent, går det frem av tallene.

Viser til lav status

Lærer, forfatter og SV-politiker Assad Nasir sier til Utrop det er vanskelig å gi et enkelt svar på underrepresentasjonen, men han sin forklaring.

Læreryrket sees ikke på som et statusyrke blant nordmenn med innvandrerbakgrunn, sier lærer og forfatter Assad Nasir.
Foto : Privat

– Noe kan være at læreryrket ikke er et statusyrke, ikke er særlig godt betalt, og heller ikke har særlig mange karriereveier. Det er hva jeg tror kan være årsaken.

Når det gjelder lærerbakgrunn i statistikken kommer han med et spennende betraktning.

– Jeg merker meg også at det er veldig få norskfødte i yrket, at de få med innvandrerbakgrunn er innvandrere født utenfor Norge.

Les om statistikken Ansatte i barnehage og skole