Vil få flere etterkommere av innvandrere til å forske

– Vi vil inkludere ansatte med utenlandsk bakgrunn bedre faglig og sosialt, og legge bedre til rette for en god karriereutvikling, sier professor Yan Zhao.

Forskningsrådet sin nye satsing BALANSE+ kom nylig med tildelingen av støtte til 19 enkeltprosjekter med innovative tiltak om mangfold og inkludering i akademia.

Samlet sett spenner prosjektene fra mangfold, perspektivmangfold og internasjonalisering, til inkludering, kvalitet og kjønnsbalanse for kvinnelige og mannlige forskere.

Mens OsloMet vil rekruttere flere etterkommere av innvandrere til forskning, har Nord universitet søkelys på bedre arbeidsmiljø og karriereveier for utenlandske forskere og forskningsinstituttet Simula Academy vil øke perspektivmangfoldet.

– Knapt etterkommere i vitenskapelige stillinger

Formålet med OsloMet-prosjektet Mobilize er å få flere forskere som er etterkommere av innvandrere.

– Prosjektet skal bidra til å styrke mangfoldet ved OsloMet, og vi vil særlig rette oppmerksomheten mot overgangen fra å være student til å bli doktorgradsstipendiat, sier prosjektleder og prodekan Agnete Vabø.

Bakgrunnen for prosjektet handler om at ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.

– Som landets tredje største universitet, lokalisert i hovedstaden, speiler studentmassen en demografi preget av relativt høy andel etniske minoriteter. Likevel er det knapt noen etterkommere av innvandrere i de vitenskapelige stillingene ved universitetet i dag, sier Vabø.

Setter fokus på sosial inkludering

Formålet med prosjektet ved Nord universitet rettet mot inkludering og karriereutvikling for forskerne.

Nord universitet har ansatte fra over 60 forskjellige land og 15 prosent av de ansatte har andre nasjonaliteter enn norsk, forteller Zhao.

Likevel er det mange som ikke føler seg sosialt inkluderte:

– Enkelte ansatte med utenlandsk bakgrunn snakket om en følelse av ikke å høre til i et faglig og sosialt kollegium.

Skal få frem verdien av mangfold

– Simulas arbeidsstyrke er svært mangfoldig, noe som gir mange fordeler. Utfordringen vår ligger i å hente ut alle fordelene ved dette mangfoldet, sier Rachel Thomas, direktør for Simula Academy og prosjektleder.

Av Simulas ansatte er en tredjedel kvinner der målet er 40 prosent innen 2028. Over halvparten av arbeidsstokken er utenlandske og 44 ulike nasjonaliteter er representert, forteller Thomas.

– Mangfoldet strekker seg til blant annet alder, utdanning, yrkeserfaring og kultur. Men bare tilstedeværelsen av mangfold gir ikke automatisk alle potensielle fordeler.

(Kilde: Kifinfo)