Innvandringsvedtak i Unge Høyre skaper debatt

Arina Aamir er en av politikerne som melder seg ut av Unge Høyre etter et vedtak om innvandringspolitikk som blant annet innskrenker retten til opphold for asylsøkere.

Vedtaket innebærer ifølge avisa blant annet å avslutte mottak av kvoteflyktninger «så lenge Norge har et integreringsetterslep». Ungdomspartiet vil også gi midlertidig opphold fremfor permanent opphold.

Arina Aamir (18) og Jenny Helene Syse (22) sier de melder seg ut av Unge Høyre i protest mot vedtaket om innvandringspolitikk. Begge er bystyrerepresentanter i Oslo for Høyre, og de blir i moderpartiet.

– Vedtaket er et menneskerettighetsbrudd, sier Aamir til VG.

Menneskerettighetene tar ikke for seg kvoteflyktninger spesifikt. Mottak av kvoteflyktninger er en avtale mellom FNs høykommissær for flyktninger med enkelte land, deriblant Norge. Det er Stortinget som avgjør hvor mange kvoteflyktninger Norge vil ta imot.

Aamir mener Norge er internasjonalt forpliktet til å hjelpe kvoteflyktninger.

– Dette er mennesker som kommer fra land i krig og nød. Dette gir ikke mening. Jeg mener at dette vedtaket tar oss 40 år tilbake i tid. Vi burde ha kommet lenger, sier hun.

– Systemet fungerer ikke

Gjenvalgt Unge Høyre-leder Ola Svenneby vedgår at vedtaket er kontroversielt, men sier at dagens system ikke fungerer.

– I stedet må vi hjelpe i nærområdene, og der det ikke er mulig, i tredjeland som asylprogrammet til Storbritannia i Rwanda, sier han.

Den britiske ordningen er foreløpig satt på vent på grunn av politiske og juridiske hindringer.

Applaus fra Frp

– Unge Høyre har i dag kopiert deler av Frps innvandringspolitikk, noe som er veldig gledelig, sier partiets innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg.

Han oppfordrer Høyre-leder Erna Solberg og partiet til å lytte til ungdomspartiet. Wiborg berømmer Unge Høyre for å innse at det er utfordringer med det han kaller en dysfunksjonell innvandringspolitikk.

– Den hemmer integrering og skaper betydelige utfordringer i samfunnet, noe det økende problemet med gjengkriminalitet tydelig viser, sier han til NTB.

(©NTB)