Frir til innvandrerelever i Drammen.

0Shares

45 studenter får plass ved den nye lærerutdannelsen i innvandrerbyen Drammen, i følge DT.

– Det er høyskolene i Telemark, Vestfold og Buskerud som samarbeider om den nye lærerutdannelsen i Drammen. En nesten tilsvarende modell har hatt god søkning i Hønefoss, og lager nå et tilbud som burde passe ekstra godt i Drammen, sier informasjonssjef Tania Mercelle Olsen.

Spesielt for lærerutdannelsen som nå tilbys, er at den vektlegger sterkt de flerkulturelle aspektene. På den måten ønsker man ikke bare å sette søkelyset på de pedagogiske utfordringer i det flerkulturelle Norge, men man ser også for seg at dette tilbudet kan være spesielt interessant for studenter som selv har innvandrerbakgrunn.