Angrep på det flerkulturelle Norge?

0Shares

Boken «Gode formål, gale følger» er redigert av Ottar Brox, Sigurd Skirbekk og Tore Lindbekk. Med seg har de et titalls medforfattere som har beskjeftiget seg med norsk innvandringspolitikk gjennom lang tid. I fire bolker; nemlig arbeid, integrering, kriminalitet og medier, tar boken for seg hvilke konsekvenser innvandringen har hatt og kan få for det norske samfunn.

Skirbekk fikk refs for å referere til psykologen J.P. Rushton som mener svarte har gener som gjør dem mindre intelligente enn hvite i sin omtale om rasisme i leksikon.

Olaf B. Halvorsen, som til daglig arbeider med norskopplæring av innvandrere, gikk til felts mot tesen om at integreringen i Norge hindres fordi norskopplæringen er for dårlig. Det norske opplæringsprogrammet er faktisk blant de aller beste i verden, hevdet han. En langt større fare for integreringen er føydale og reaksjonære autoriteter i innvandrermiljøene, hevdet han i følge Aftenposten.