Store forskjeller blant innvandrere

Utlendingsdirektoratet er bekymret fordi enkelte grupper av innvandrere er i ferd med å bli en ny underklasse i Norge, men sier at andre grupper klarer seg bra.

– Enkelte innvandrergrupper er underrepresentert på en rekke samfunnsområder. De er lite representert i arbeidslivet, har dårligere boforhold og lavere utdanning, sier assisterende direktør i UDI, Manuela Ramin-Osmundsen, til NRK.

Les hele saken i NRK: Store forskjeller blant innvandrere