Økte bompenger rundt Oslo

0Shares

Prisen på klippekort og periodekort foreslås uendret. Prisene i bomringen har ikke vært justert siden 1. november 2001.

–Årsaken til at hele takstøkningen er lagt på enkeltbilletter er ønsket om å få flest mulig bilister over på brikkeordningen, og dermed god flyt gjennom bomringen, sier Taale Stensbye i Statens vegvesen region øst.

Forslaget til takstøkning vil med det første bli sendt på høring, i følge NTB.