Ønsker bedre seniorpolitikk for innvandrere

0Shares

Ønske om å bidra i samfunnet og det sosiale er viktig for å få innvandrere til å stå lengre i arbeid.
 
– Jeg synes både det er viktig og interessant å høre historiene og erfaringene til de som har innvandret og som etter hvert har levd et langt liv i Norge, sier Andersen.
 
Andersen følger opp arbeidet som tidligere arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen startet. Tidligere har gruppens deltakere gitt innspil til regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og til arbeidet mot rasisme og diskriminering.
 
– Hva mener de om den innvandrings- og inkluderingspolitikken som har blitt ført de siste 30 åra, hva tenker de om dagens arbeidsmarked og finanskrise? Hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra i norsk arbeidsliv? Jeg trur og håper at vi kan dra nytte av de erfaringene denne gruppa sitter på når vi skal iverksette tiltak for innvandrerne som kommer til Norge i dag, sier statsråden.