Tynset vil ha flere flyktninger

0Shares

Med dette følger rådmannen anbefalingene fra Hedmark Innvandrerråd,
som mener kommunen er godt rustet til å ta imot innvandrere og
flyktninger.

Hedmark Innvandrerråd er et
informasjons- og rådgivende organ for offentlige instanser og
institusjoner. Rådet har ingen politisk stemmerett, likevel skal
alle saker av betydning for innvandrere i Hedmark behandles av rådet
før saken legges til fylkestinget.

Enkelte enheter i kommunen krever imidlertid økte ressurser hvis de skal gå med på at kommunen kan ta imot flere flyktninger.

Utdanningssjef Jan Inge Grøndalen påpeker i en uttalelse at
skolene i kommunen allerede har for knappe ressurser. Tynset
Helsestasjon understreker at mottak av flere flyktninger vil øke
arbeidsbyrden betraktelig. Tynset internasjonale råd mener at oppussing og
vedlikehold av kommunale boliger er nødvendig.

– Tynset er beredt
til å ta imot innvandrere og flyktninger, sjøl om det på flere
områder trengs mer penger, understreker Bråten.