– Dårlig asyltilbud gir mer kriminalitet

0Shares

Forsker
Melinda A. Meyer ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress mener at dårlig tilbud ved private asylmottak fører til mer
kriminalitet.

– Et dårlig tilbud kan øke utryggheten hos asylsøkerne, som igjen kan føre til kriminalitet, sier Meyer til Vårt Land.

Hun støttes av en undersøkelse fra Danmarks Statestik som viser at
innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken. I forhold til
menn med dansk bakgrunn var første- og andregenrasjons ikke-vestlige
innvandrere overrepresentert for brudd på straffeloven med 53 prosent.


Du kan dra på et hvilket som helst mottak, og du vil se beboere som
står og henger. De har et for dårlig tilbud og blir passive, sier Meyer.

Hun mener at det er for få ansatte og at det faglige nivået ved mottakene er for dårlig.


Verst er det hos de minste private mottaksdrifterne, som er mest
avhengig av å tenke økonomi. Jo færre ansatte det er, jo mindre
oppfølging og kontinuitet er det i aktivitetene til beboerne, sier
Meyer.

Samfunnet må ta regningen ved at det blir mer kriminalitet og større press på helsesystemet, frykter hun.

Sosiolog
Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning gir heller ikke
støtte til Meyer. Poenget med norsk asylpolitikk er å gi søkerne et
«nøkternt» tilbud for å unngå at det kommer for mange til landet, sier
han