FrP avdeling i utlandet

Carl I. Hagen (FrP) drar til utlandet og stifter avdelinger av sitt parti der. Han startet mandag det første lokallag av Fremskrittspartiet i Spania.

Møtet samlet flere hundre mennesker, 100 av dem meldte seg umiddelbart inn i partiet.

I Spania har nordmennene en tendens til å klumpe seg sammen og lage miljøer der det ikke er nødvendig å kunne annet enn det norske språk for å klare seg. Integrasjonen i det spanske samfunn er beskjeden, og bare få lærer seg mer spansk enn det man trenger for å gjøre innkjøp.

Hagen og Fremskrittspartiet har en meget skeptisk holdning til utlendinger som bosetter seg i Norge. Ganske særlig hvis de har status som asylsøkere og flyktninger.

Hagen har brukt mye tid på å kritisere innvandrere til Norge for ikke tilstrekkelig aktivt å tilpasse seg norske samfunnsforhold og lære seg det norske språk. Når han nå har fått et organisatorisk bruhode i det norske Spania, så bør han påvirke sine til å bli gode ambassadører for Norge.