-La ikke terrorfrykten føre til økt rasisme

- Det er forståelig at mange er engstelige, men jeg håper folk fortsatt vil se på muslimer som individer og ikke mistenke muslimer generelt for å være potensielle terrorister, sier leder i Antirasistisk Senter, Nadeem Butt.

Nyheten om Norge som mulig terrormål har vakt sterke reaksjoner fra alle
grupper i befolkningen.

-Reaksjonene fra muslimer i Norge har vist at de tar trusselen på alvor og
vil gjøre det de kan for å forhindre aksjoner på lik linje med resten av
befolkningen.

– Det er stor uro blant muslimer i Norge nå, fordi de har dobbelt grunn til
engstelse:
De kan bli utsatt for terrorangrep, på lik linje med alle andre nordmenn.
Men de må i tillegg tåle belastningen med å være i konstant fokus på grunn
av sin tro, og ikke sine handlinger. Muslimer, og andre minoritetsgrupper
kan bli utsatt, fordi de blir satt i samme bås som terrorister, sier Butt.