Arbeidsgiver kan søke om arbeidstillatelse

0Shares

Endringene i utlendingsforskriften gjelder bare selve fremgangsmåten for å søke om arbeidstillatelse. Vilkårene for å få arbeidstillatelse er som før.

For å søke på vegne av arbeidstakeren, må arbeidsgiveren ha skriftlig fullmakt fra arbeidstakeren. Søknaden skal fremmes gjennom politiet i det distriktet der arbeidsgiveren har sitt forretningssted.

Hovedregelen er fortsatt at første gangen det blir gitt arbeidstillatelse, må det skje før innreise. En utlending som oppholder seg i Norge, og som ønsker å arbeide her, må derfor først forlate landet og så søke om arbeidstillatelse.

Noen grupper er likevel unntatt fra vilkåret om at første gangs arbeidstillatelse må være gitt før innreise. Det gjelder blant annet spesialister og sesongarbeidere som ikke oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl. Spesialister og sesongarbeidere kan altså oppholde seg i Norge mens de søker om arbeidstillatelse selv eller arbeidsgiver søker på vegne av dem.

Endringene gjelder alle arbeidsgivere som har forretningssted i Norge. Endringene gjelder alle typer arbeidstillatelser som er knyttet til konkrete arbeidsforhold.