Innvandrere sliter i trafikken

0Shares

– Mange innvandrere har problemer med føreropplæringen. Det skyldes både språkvansker, og ulik trafikk-kultur, men kan også skyldes at kjørelærerne ikke er skolerte til å lære opp elever med en annen trafikkbakgrunn, sier Mumtaz Kahn ved Oslo Syd Trafikkskole på Holmlia utenfor Oslo til Dagbladet.

En undersøkelse fra Sverige i 2001 viser at enkelte innvandrergrupper er overrepresentert når det gjelder ulykker. Menn født i Midtøsten og i Nord-Afrika hadde 220 prosent høyere ulykkesrisiko enn gjennomsnittet i trafikken. For menn født i Afrika sør for Sahara var tallet 180 prosent.

– Det mest framtredende er imidlertid at oppfatningen av trafikkbildet er så ulik. Det viser seg at mange innvandrere ikke er vant med å vente på tur, ta hensyn, eller følge skilt. I Norge er skiltene absolutte, mens de for eksempel i Iran fungerer som veiledende, sier forsker Marit Rismark ved Nasjonalt senter for voksnes læring til Dagbladet.