Enslige mindreårige i fokus på verdens flyktningdag

0Shares

I følge Ruud Lubbers, FNs høykommissær for flyktninger, er poenget med flyktningdagen å skape bevissthet rundt situasjonen for verdens flyktninger: “We see on a daily basis the incredible courage and perseverance of refugees who have lost everything. For them, every day spent in exile or flight is a day too long. This is why World Refugee day should be, for all of us, a time to pause and think. Because if they refuse to give up hope, how can we?”

– Verdens flyktninger fortjener at noe gjøres for å skape forståelse for og innsikt i flyktningers situasjon. Utlendingsdirektoratet jobber med flyktninger i Norge. Når tema for årets markering er ungdom på flukt, er det naturlig for oss å benytte dagen til å forsøke å øke den norske befolkningens bevissthet i forhold til hvilke utfordringer ungdom som kommer til Norge som asylsøkere står overfor. Det er avgjørende å få fram at vi alle, ikke bare det offentlige, har et ansvar for disse barna og ungdommene, sier direktør i Utlendingsdirektoratet Trygve G. Nordby.

Utlendingsdirektoratet og Flyktningerådet, som sammen har hovedansvaret for flyktningdagen i Norge, har oppfordret asylmottakene rundt om i landet til å markere dagen. Mange mottak har tatt utfordringen, og dagen kommer til å bli markert over hele landet.

Det største enkeltarrangementet i anledning dagen foregår på Youngstorget, der Flyktningerådet fra 18. til 21. mai har satt opp en flyktningleir, hvor publikum kan få et innblikk i hvilke forhold mange av verdens flyktninger lever under. Utlendingsdirektoratet vil delta på Youngstorget med en informasjonsstand om enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere i Norge.

Flyktningerådet har opprettet en egen internettside for dagen der du finner en mengde informasjon om markeringen av verdens flyktningdag 2003, Flyktningedagen