Frivillig retur til Irak og støtteordninger

0Shares

Tilbudet om støtte gjelder både asylsøkere som har fått avslag, og de som fortsatt har en søknad til behandling, og det gjelder også for barn. Tilbudet om slik støtte er imidlertid tidsbegrenset. Det forutsettes at hjemreisen skjer innen en utreisefrist. Tidsfristen er satt til 1. september 2003. Fristen vil bli vurdert frem mot 1. september. Det drives fortløpende informasjonsarbeid i mottak for å motivere de med avslag til å reise hjem.

Det vil også være mulig å returnere frivillig med IOM (International Organization for Migration) etter denne fristen, men da uten kontantstøtten på 10 000 kroner. Irakiske asylsøkere som kom til Norge 15. april eller senere kan også søke om å delta i IOMs returprogram, men de vil ikke kunne få støtten på 10 000 kroner.

Ved en eventuell egenorganisert hjemreise til Irak (frivillig retur utenom IOMs program), vil det også være mulig å få utbetalt støtten på 10 000 kroner for de som kom til Norge før 15. april. Det må da kunne dokumenteres at transittvisa og innreisetillatelse til Irak er i orden.

Den generelle tilbakevendingsstøtten (15 000 kroner per person), gjelder kun for irakere som har oppholdstillatelse i Norge. Irakere med oppholdstillatelse vil i tillegg kunne få ekstra støtte til transport av bagasje, og vil nå kunne ta med seg opptil 70 kg, mot tidligere 40 kg.

Mangel på reisedokumenter er fortsatt et problem i forhold til frivillig retur (og tilbakevending), så lenge irakiske utenriksstasjoner ikke er gjenåpnet. UDI vil derfor inntil videre kunne bistå med å utstede reisedokumenter.

Totalt har 97 irakere søkt om frivillig retur med IOM siden mai 2002 (per 16.07.03). Av disse har 59 søkt etter 1. mai 2003. IOM har utarbeidet retningslinjer og reiserute for frivillig retur og tilbakevending til Irak. Den eneste mulige reiseruten er foreløpig gjennom Jordan, til Amman og videre med buss til Bagdad. IOM er til stede i Amman, og har også et kontor på grensen til Irak.

IOM gir informasjon om returprogrammet og retur til Irak gjennom sin vanlige telefontjeneste. Videre gir UDIs regionkontor, og det norske Flyktningerådets INCOR-prosjektet, råd og veiledning om frivillig retur og tilbakevending til Irak.

Flyktningerådet har grønt telefonnummer 800 41 855, og har blant annet ansatt en sorani-talende rådgiver. INCOR har også nylig foretatt en reise til Nord-Irak for å samle informasjon av interesse ved tilbakevending og retur.