Retningslinjer for helseattester i utlendingssaker

0Shares

Et stort antall utlendingssaker er ledsaget av attester fra helsepersonell. Fordi flere tok med egne vurderinger utover de rent helsemessige, for eksempel om behandlingsmulighetene i hjemlandet eller anbefalinger om hva avgjørelsen i utlendingssaken burde bli, har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet nye retningslinjer for slike attester.

Retningslinjene finnes i pdf-format her: Retningslinjene