Forsvaret vil ha flere innvandrere

0Shares

Pressetalsmann Ingrid Gjerde i Forsvarets overkommando sier til Aftenposten Aften at forsvaret skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Hun har imidlertid ingen forklaring på hvorfor organisasjonens andel av innvandrere kun er 0,4 prosent, men tror noe av grunnen kan være for dårlig kompetanse.

Skolebesøk til videregående skoler med mange innvandrerelever og et tettere samarbeid med innvandrerorganisasjoner er noen av de tiltakene som skal gjøre forsvaret mer flerkulturelt.

Gjerde sier at Forsvaret har målsetning om å ha innvandrere i alle ledd av organisasjonen.

– Det er klart det tar noen år før man rykker opp i systemet, men når vi først får inn noen i toppstillinger, kan jo de brukes som rollemodeller for å rekruttere flere, forteller hun.