5.000 EU-innvandrere til Norge

0Shares

Analysen, som er gjort av Nordisk Ministerråd, viser at det kan komme rundt 9.000 arbeidsinnvandrere til Norge fra de øst- og sentraleuropeiske EU-landene i løpet av en tiårsperiode, skriver dn.no.

LO og flere partier ber regjeringen vurdere overgangsordninger for å bremse arbeidsinnvandringen når EU utvides, for å forhindre sosial dumping som følge av tilstrømning av arbeidskraft fra lavkostland.

Ifølge analysen kan opptil 180.000 mennesker fra EU-land flytte til Norden for å finne arbeid de neste 30 årene, men trolig vil fåtall komme til Norge.