– Vi vil vokte valgkampen

0Shares

Det er Senter mot etnisk diskriminering
(SMED) sin kampanje som danner grunnlaget for vår oppfordring.

Med sommerens debatt om innvandrere og kriminalitet som valgkampens
bakteppe våger ikke SOS Rasisme å tro at vi endelig skal få en ærlig valgkamp.

Norsk presse har sammen med ekstreme byråkrater og politikere satt scenen
for en valgkamp der fakta ikke er så viktig. Da alle mytene og fordommene
om innvandrere kom frem på en gang, i forbindelse med det brutale drapet i
Haugesund, fikk fordommene nærmest fritt spillerom i pressen.

Nå er det veldig stille. Det skrives lite når det kommer frem at:
– kun 1% av asylsøkere i mottak begår kriminalitet
– at enkelte med flyktning- og innvandrerbakgrunn blir med i kriminelle
gjenger av nøyaktig samme årsaker som etniske nordmenn har blitt siden
50-tallet
– at EU-kommisjonen nylig slo fast det ikke finnes noe bevis for at
innvandring fører til økning i kriminalitet eller arbeidsledighet.

Oppfordringen til våre lokallag går ut på å be lokale partiledere signere
en erklæring der de lover å ta affære dersom noen fra deres lokalparti
kommer med rasistiske utspill.

– Vi oppfordrer også alle andre som er mot rasisme, enten de er
enkeltpersoner, foreninger eller partier til å reagere mot rasisme i
valgkampen, uttaler Ketil W. Aanensen, politisk nestleder i SOS Rasisme.