Irakere reiser hjem

0Shares

Stortinget vedtok 20. juni at irakiske asylsøkere som kom til Norge før 15. april i år, skal få 10.000 kroner i støtte per person ved hjemreise. I tillegg blir selve reisen dekket, og personene kan ta med seg 40 kg bagasje. Tilbudet om støtte gjelder både asylsøkere som har fått avslag, og de som fortsatt har en søknad til behandling, og det gjelder også for barn.

Mandag 4. august reiste den første gruppen irakere fra Gardermoen. De tolv personene mellomlander i London før de flyr til Amman i Jordan. Derfra går ferden inn i Irak på landeveien. Det er International Organization for Migration (IOM) som står for den praktiske gjennomføringen av den frivillige returen av irakere fra Norge.

1. september utløper den foreløpige fristen for å takke ja til tilbudet. Fristen vil bli vurdert frem mot denne datoen. Det drives fortløpende informasjonsarbeid i mottak for å motivere de med avslag til å reise hjem. Frivillig hjemreise gjennom IOM vil fremdeles være mulig for irakere som ikke har søkt innen fristen, men da vil det skje uten økonomisk støtte fra staten.

Les mer om ordningen med frivillig retur for avviste asylsøkere på internettsidene til IOMs hjemmeside

Tilbakevending for irakere som har oppholdstillatelse
Irakiske flyktninger som har oppholdstillatelse i Norge kan som andre flyktninger søke om tilbakevendingsstøtte gjennom det ordinære tilbakevendingsprogrammet. Hver person som reiser tilbake til Irak får en støtte på 15 000 kroner i tillegg til dekning av reisekostnader og transport av inntil 70 kilo bagasje (mot ordinært 40 kilo).

Siden krigen var over har 21 personer søkt om tilbakevendingsstøtte for å reise hjem til Irak.

Her kan du lese mer om den generelle støtteordningen for frivillig tilbakevending. Frivillig tilbakevending