Italia ønsker tøffere asylpolitikk i EU

0Shares

Ifølge forslaget skal borgere fra tredjeland som har fått en tilbakesendelsesordre eskorteres av ikke-bevæpnet sivilt politi gjennom medlemsland til de er tilbake i sine hjemland, eller i det siste trygge ikke-EU land de passerte på veien. Tilbakesendelsen skal skje innen 36 timer. Planene skal knyttes opp til Schengensamarbeidet.

Organisasjonen Statewatch, en uavhengig vaktbikkje for menneskerettigheter i EU, har fått tilgang til dokumentet, som ikke er blitt offentliggjort, skriver Dagsavisen.

Forslaget skal ifølge Statewatch bidra til å gjøre det lettere for et EU-land å ta imot avviste asylsøkere fra et annet, uten fare for at de skal søke asyl der i stedet. Mangelen på gjensidige avtaler er i dag årsaken til at asylsøkere som har fått avslag sendes direkte tilbake med fly eller båt. Forslaget innehar en klausul om at ingen skal sendes tilbake til land hvor de risikerer dødsstraff, tortur eller annen inhuman behandling

– Hvor trygge er asylsøkerne når de fraktes i umerkede politibiler kjørt av betjenter uten uniform, hvis de yter motstand på noe punkt. Og vil vi noensinne få vite hva som har skjedd med asylsøkere hvis de ikke kommer fram til sitt bestemmelsessted, spør Tony Bunyan i Stateswatch. I forslaget heter det også at politiet skal kunne bruke ethvert mulig legitimt middel for å hindre forsøk på motstand eller flukt fra asylsøkerens side.

– Forslaget er ment å skulle lette tilbakesendelsen av asylsøkere som allerede har fått avslag, sier Stefano Vincenzi, nestleder i arbeidsgruppen for Italias EU-formannskap, til Dagsavisen.

– Det er ment som en hjelp til EU-landene, sier Vincenzi, som er overrasket over at forslaget er kommet ut til offentligheten. Han vil ikke kommentere innholdet for øvrig.