Prest i kirkeasyl

0Shares

Myndighetene i Ukraina støtter presidenten og regjeringen og den russisk ortodokse kirken, som har andre tradisjoner enn den ukrainske ortodokse kriken. Derfor mener presten at det er fare for sin sikkerhet.

Familien har fått avslag på sin asylsøknad og det er nå engasjert advokat for hjelp til å omgjøre utvisningsvedtaket. I løpet av en måneds tid vil saken komme opp i Oslo tingrett, melder Dagen.

– Det er alment kjent at det er mye korrupsjon i Ukraina, men i Norge er både Russland og Ukraina regnet som demokratisk styrte land. Mmennesker fra disse landene får dermed normalt ikke asyl i Norge. UDI mener at truslene og overfallene er noe politimyndigheter i disse landene må ta seg av. De ser ikke problemene med at dette dreier seg om en person som er «uglesett» av politi og myndigheter, og dermed ikke får den behandlingen de har krav på, sier talsmannen for asylsøkerfamilien Bjørn-Erik Egeland.